kvist

Produktutvikling

Kvist utvikler et komplett prosjektverktøy, hvor all kommunikasjon og dataflyt tilknyttet en miljøsertifisering blir håndtert. Dette vil erstatte alle unike excel-ark, private mail-tråder og telefonsamtaler, i tillegg til å gi en forbedret oversikt over fremgangen i sertifiseringsprosessen. Alt fra preanalyse til endelig rapport vil bli håndtert av programvaren.
Programvaren vil dessuten redusere risikoen for at det gjøres feil, noe som gjerne får svært kostbare konsekvenser i et byggeprosjekt. Ved å effektivisere arbeidsflyten til de involverte aktørene og redusere kostnader tilknyttet sertifiseringsprosessen vil forhåpentligvis terskelen for å miljøsertifisere bygninger synke betraktelig.

Kommunikasjon og oversikt
Dokumentasjon og formatering
Vurdering og signaturer

Utviklet MVP

1. October 2020

Pilotprosjekt

1. February 2021

Lansering

1. September 2021