kvist

Kvist er en oppstartsbedrift med utspring fra NTNUs Entreprenørskole, og ble grunnlagt av Fabian Utigard, Eirik Tømmervik og Mathias Engevik.

I 2018 var Fabian med å miljøsertifisere et byggeprosjekt i Oslo. Her erfarte han hvor uoversiktlig, tid- og kunnskapskrevende det kan være å miljøsertifisere.

Fabian innså at sertifiseringsprosessen kunne effektiviseres med et komplett prosjektverktøy som tar for seg av alt av kommunikasjon, vurdering og dataflyt. Dette resulterte i Kvist høsten 2019.

-Halla

Teamet

Eirik Tømmervik

Teknisk ansvarlig

BSc Dataingeniør
MSc NTNUs Entreprenørskole
eirik@kvst.no

Fabian Utigard

Daglig leder

MSc Ingeniørvitenskap & IKT
& NTNUs Entreprenørskole
fabian@kvst.no

Mathias Engevik

Markedsansvarlig

BSc Byggingeniør
MSc NTNUs Entreprenørskole
mathias@kvst.no

DSC00833

Mathias Picker

Full-Stack Utvikler

BSc Digital Forretningsutvikling

picker@kvst.no

Jenni Skaara

Full-stack Utvikler

BSc Dataingeniør
MSc NTNUs Entreprenørskole
eirik@kvst.no

Blank

Daglig leder

MSc Ingeniørvitenskap & IKT
& NTNUs Entreprenørskole
fabian@kvst.no

Blank

Markedsansvarlig

BSc Byggingeniør
MSc NTNUs Entreprenørskole
mathias@kvst.no

Thomas Rankin

Full-Stack Utvikler

BSc Digital Forretningsutvikling

picker@kvst.no

Eirik Tømmervik

CTO

BSc Dataingeniør
MSc NTNUs Entreprenørskole
eirik@kvst.no

Fabian Utigard

CEO

MSc Ingeniørvitenskap & IKT
& NTNUs Entreprenørskole
fabian@kvst.no

Mathias Engevik

COO

BSc Byggingeniør
MSc NTNUs Entreprenørskole
mathias@kvst.no

Mathias Picker

Utvikleransvarlig

BSc Digital Forretningsutvikling
picker@kvst.no

Jenni Skaara

Full-Stack Utvikler

Ingeniørvitenskap og IKT
jenni@kvst.no

Thomas Rankin

UX designer

Informatikk og IKT
thomas@kvst.no