Vi gjør miljøsertifisering av bygg
til en effektiv og ryddig prosess.

Vi gjør miljøsertifisering av bygg til en effektiv og ryddig prosess.

Kvist utvikler digitale løsninger som effektiviserer miljøsertifisering av bygninger, og har som mål å gjøre det enklere og mer effektivt å bygge miljøvennlig.

Miljøsertifisering av bygninger gjøres i dag etter BREEAM-standarden. Dette er et rammeverk utviklet av BRE, og baserer seg på en omfattende manual som krever erfaring og innsikt.

Vår webløsning tar for seg hele dataflyten og all kommunikasjon mellom de involverte partene i denne sertifiseringsprosessen, noe som gjør hele prosessen langt mer effektiv og oversiktlig.

Effektiv miljøsertifisering
Lavere terskel for å bygge grønt
En grønnere og digital byggebransje